Zgody na przetwarzanie danych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Zorganizowaną Część Przedsiębiorstwa FUNDACJI ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI „TWÓJ STARTUP” z siedzibą w Warszawie (adres siedziby: ul. Żurawia 6/12, lok. 766, 00-503 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000442857; NIP: 5213641211; REGON: 146433467, o nazwie Krzysztof Miszkiel, adres: K. B. Kominka 21B/41, 44-217 Rybnik, w celach świadczenia na moją rzecz usług za pośrednictwem drogi elektronicznej w zakresie działalności sklepu internetowego działającego pod domeną spodznakupsa.pl Zostałem poinformowany, iż zgoda jest wyrażana dobrowolnie. Mam świadomość, iż w każdym czasie mogę żądać wglądu w moje dane osobowe, ich zmianę lub usunięcie.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Zorganizowaną Część Przedsiębiorstwa FUNDACJI ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI „TWÓJ STARTUP” z siedzibą w Warszawie (adres siedziby: ul. Żurawia 6/12, lok. 766, 00-503 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000442857; NIP: 5213641211; REGON: 146433467, o nazwie Krzysztof Miszkiel, adres: K. B. Kominka 21B/41, 44-217 Rybnik w celach marketingowych, w szczególności w celu przesyłania na podany przeze mnie adres e-mail spersonalizowanej informacji marketingowej (newsletter) oraz otrzymywania informacji handlowych drogą elektroniczną zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Zostałem poinformowany, iż zgoda jest wyrażana dobrowolnie. Mam świadomość, iż w każdym czasie mogą żądać wglądu w moje dane osobowe, ich zmianę, usunięcie, jak również cofniecie powyższej zgody na zasadach opisanych w Regulaminie znajdującym się na stronie.

Oświadczam, iż zapoznałem się z Regulaminem sklepu internetowego prowadzonego przez Zorganizowaną Część Przedsiębiorstwa FUNDACJI ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI „TWÓJ STARTUP” z siedzibą w Warszawie (adres siedziby: ul. Żurawia 6/12, lok. 766, 00-503 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000442857; NIP: 5213641211; REGON: 146433467, o nazwie Krzysztof Miszkiel, adres: K. B. Kominka 21B/41, 44-217 Rybnik, który jest dostępny pod adresem www.spodznakupsa.pl.

Wyrażam zgodę na wykorzystywanie przez Zorganizowaną Część Przedsiębiorstwa FUNDACJI ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI „TWÓJ STARTUP” z siedzibą w Warszawie (adres siedziby: ul. Żurawia 6/12, lok. 766, 00-503 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000442857; NIP: 5213641211; REGON: 146433467, o nazwie Krzysztof Miszkiel, adres: K. B. Kominka 21B/41, 44-217 Rybnik , urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 lipca 2014 r. Prawo telekomunikacyjne (tekst jedn. Dz. U. 2016 poz. 1489 z późn. zm.).